Beskrivning av sträckor

Sträcka 1 Grosvad-Bildningen 3,4 km

Kraftloppets första kilometer avverkas på löparbana och gräsytor där publiken på läktaren kan följa löparna. Därefter springer löparna ut från Grosvads område längs södra delen av bandybanan. Utanför staketet går det lätt utför genom ett bostadsområde ned till banvallen. Efter ca 1 km flack löpning längs banvallen svänger löparna ut till Östermalmsvägen för att få ytterligare utförslöpning. I rondellen utanför Siemens tar löparna in på Bergslagsvägen och resten av sträckan är i det närmaste helt flack. Den går på cykelbanan längs Finnvedsvägen till växlingsplatsen som är belägen sydväst om Bildningen, på västra sidan om Finnvedsvägen.
Sträckan mäter 3,6km och går mestadels utför vilket gör den lämplig till mindre erfarna löpare.

Karta sträcka 1

Sträcka 2: Bildningen-Atlaslunden 3 km

Sträckan inleds med flack löpning på banvallen till Lillsjön. Därefter svänger löparna in på cykelvägen som leder dem ut mot riksväg 215. Resten av sträckan går på cykelvägen längs med riksvägen. I stort sett hela sista kilometern går uppför så det gäller att spara lite krafter till avslutningen. Sträckan mäter totalt 3 km och växlingsplatsen är i direkt anslutning till Atlaslunden.

Karta sträcka 2

Sträcka 3: Torstorp 6 km

Inledningen av sträckan går på cykelväg genom Falla och har gemensam sträckning i ca 800 m med sträcka 4. Var observant på delningen! Strax efter delningen av sträckorna tar löparna av från cykelvägen för att få en kort men ganska brant backe. Därefter blir det ett kortare parti med grusväg innan det blir löpning i vackra öppna landskap längs den lätt böljande Tolskeppsvägen och Asfaltsvägen (passande namn då underlaget är just asfalt). Halvägs in på sträckan vänder löparna norrut för en kilometer grusväg till Torstorpsvägen. Därifrån är flack löpning genom Torstorp och Viggestorp innan en skarp höger sväng för att springa ut till cykelvägen längs väg 215 och avsluta med samma sträckning som för sträcka 2, dvs uppför!

Karta sträcka 3

Sträcka 4: Atlaslunden-Bildningen 6,4 km

Inledningen av sträckan går på cykelväg genom Falla och har gemensam sträckning i ca 800 m med sträcka 3 Var observant på delningen! I samband med delningen ska väg 215 passeras, iaktag försiktigthet! Efter vägpassage blir det ca 500 m på stig. Löparna fortsätter österut på småkuperad grusväg in i Fäskogen, förbi sjön Axsjön och gården Axhult. Halvvägs in på sträckan blir det skön nedförslöpning mot sjön Skuten. Efter att reningsverket passerats övergår underlaget till asfalt och härifrån är det 1,5 km kvar till växling. Efter passage av koloniområdet blir det en kortare nedförsbacke ned till cykelvägen längs med järnvägen som sedan följs ända till växlingplatsen i närheten av Bildningen.

Karta sträcka 4

Sträcka 5: Bildningen-Bruksvallen 8 km

Femte sträcka är inte den längsta sträckan men kanske den tuffast?! Inledningen är relativt lättlöpt med flack löpning på asfalt norrut genom de centrala delarna av Finspång. Efter en kilometer kommer första backen som är ca 400 m lång med ca 20 höjdmeter. Sträckan följer Ramstorpsvägen fram till Lundalsvägen, så långt är det asfalt. Sista biten på asfalt går det återigen uppför. Följande 2 km på sträckan går på grusväg, Lundalsvägen via Sarvsjövägen till Blindtarmen. Ett parti som går igenom små kuperad skogsterräng och sträckans högsta punkt 74 m.ö.h. passeras. Efter drygt 4,5 km viker löparna in på stig, inledningsvis svagt uppför men vid 5,5 km kommer som omväxling en brant nedförsbacke, var försiktiga! Vid 6 km övergår stigen till grusväg igen och med drygt en kilometer kvar kommer löparna in i Lotorp via Bygatan. Avslutningen går mestadels svagt utför ner till växlingen vid Bruksvallen. Total stigning är ca 70 höjdmeter på sträckans 8 kilometer.

Karta sträcka 5

Sträcka 6: Lotorp 2,3 km

Sträckan är den kortaste och flackaste och går på asfalt genom vackra Lotorp. Sträckan inleds med att runda Bruksvallen längs cykelbanan. Sträckningen fortsätter norrut och passerar över Lotorpsån vid dammen. Första kilometern går svagt uppför mest hela tiden för att därefter få en kortare nedförsbacke innan löparna når vändpunkt på sträckan och tar av in på Kvarnsjövägen för att efter ca 300 m ta vända söderut och inpå Lorebergsvägen. Här blir det en kort brant uppförsbacke men när den är avklarad är går resten svagt utför tillbaka till växlingsplatsen vid Bruksvallen.

Karta sträcka 6

Sträcka 7: Bruksvallen-Grosvad 6 km

Inledningen av sträcka går på asfalt och grusväg. Redan efter 400 m kommer sträckans längsta uppförsbacke upp till Strömsborg. Efter 1,8 km går sträckan in på stig och här kommer sträckans näst längsta uppförsbacke upp till högsta punkten för sträckan, knappt 40 höjdmeter över startplatsen. Efter en kilometer löpning på stig där det gäller att lyfta lite på fötterna för att inte snubbla på rötter och stenar så passerar löparna söder om Finntorpet. Från Finntorpet och till växlingen vid Grosvad har sträcka 7 och sträcka 9 gemensam bansträckning. Sträckan fortsätter på stig fram tills 3,7 km är avverkade.  Då kommer löparna ut på Carbonniers väg. Nu blir det drygt 1,5 km grusväg som mestadels går utför. Sista biten blir på asfalt, där löparna når löparbanorna på Grosvad via Storhagsvägen och grinden söder om bandybanan. Växlingen sker framför läktaren.

Karta sträcka 7

Sträcka 8: Grosvad 2,4 km

Sträcka 8 är en Kraftloppets kortaste sträckor med sina 2,3 km men kanske inte en av de lättaste?! Sträckan inleder med ett halvt varv på löparbanorna för att därefter springa ut från Grosvadsområdet via gräsytorna norrut. Utanför staketet viker löparna in på Elljusspåret följer det en kort bit parallellt med staketet in de viker av och det blir en tuff uppförsbacke på 400 meter och drygt 20 höjdmeter. Så långt är inledningen av sträcka 8 och sträcka 9 gemensam. Precis innan toppen tar sträcka 8 av till vänster och sträcka 9 fortsätter rakt fram, var observant på delningen! Nu övergår underlaget till grus. I samband med delningen blir uppförsbacken lite brantare för att snart nå upp till sträckans högsta punkt. Bansträckningen vänder direkt från toppen nedför och bara 300 meter senare är man nere på samma nivå som vid starten och halva sträckan är avklarad. Andra halvan av sträckan är något lättare även om den inleds med en ny uppförsbacke för att komma upp till vindskyddet vid Kraftkärret. Därifrån är sträckningen till växling gemensam med sträcka 7 och sträcka 9. Sista biten blir på asfalt, där löparna når löparbanorna på Grosvad via Storhagsvägen och grinden söder om bandybanan. Växlingen sker framför läktaren.

Karta sträcka 8

Sträcka 9: Finntorpet 5,3 km

Sträckan inleder med ett halvt varv på löparbanorna för att därefter springa ut från Grosvadsområdet via gräsytorna norrut. Utanför staketet viker löparna in på Elljusspåret följer det en kort bit parallellt med staketet in de viker av och det blir en tuff uppförsbacke på 400 meter och drygt 20 höjdmeter. Så långt är inledningen av sträcka 8 och sträcka 9 gemensam. Precis innan toppen tar sträcka 8 av till höger och sträcka 9 fortsätter rakt fram, var observant på delningen! Nu tar löparna in på Finntorpevägen och följer den i nordvästlig riktning i nästan 1,5 km, underlaget är grus och första biten går fortsatt uppför. 2,2 km in på sträckan går sträcka 9 ihop med sträcka 7 strax söder om Finntorpet. Sträckan fortsätter på stig fram tills 3 km är avverkade.  Då kommer löparna ut på Carbonniers väg. Nu blir det drygt 1,5 km grusväg som mestadels går utför. Sista biten blir på asfalt, där löparna når löparbanorna på Grosvad via Storhagsvägen och grinden söder om bandybanan. Växlingen sker framför läktaren.

Karta sträcka 9

Sträcka 10: Gron runt 9,3 km

Sträckan startar med en kort sväng på löparbana för att sedan lämna Grosvadsområdet via grinden bakom skolan. Utanför skolan följer sträckan backen ner till Östermalmsvägen vid sjön Gron. Efter vägövergång följ cykelvägen till vänster så du har sjön på höger sida. Sträckan fortsätter på cykelvägen fram till bron över Lotorps ån. Sträckan fortsätter in på Butbrovägen och ca 2 km har då avklarats. Efter ytterligare 400 m på tar löparna av till vänster in på Enrotevägen och underlag byts ut från asfalt till grus. Närmsta 1,5 km innehåller en hel del backar. Efter 4 km korsas Butbrovägen och Grons utlopp passeras innan det bär lite uppför mot Stjärnvik och halva sträckan har avverkats. Passa på och njut av de vackra omgivningarna i parkmiljön kring Stjärnvik! Sträckan fortsätter ut till cykelbanan längs med riksväg 51 och följer ca 800 m mestadels uppför. Asfalt byts ut mot grus när cykelbanan lämnas. Närmsta 2,5 km går i småkuperad terräng och till stor del på den vackert slingrande grusgången längs Grons södra strandlinje. Sista biten in mot mål går på cykelväg och gammal banvall och med 500 m kvar kommer sista uppförsbacken för att komma upp till Storhagsvägen. Kanske sista chansen att försöka springa ifrån eventuella konkurrenter innan spruten?! Löparna kommer in på Grosvadsområdet samma väg som sträcka 7-9 och går i mål framför läktaren till publikens och lagkamraters jubel!

Karta sträcka 10