Den 3/8 tas beslut om och hur Kraftloppet kommer att genomföras 2020

Publicerat den .