PM Kraftloppet

PM för Kraftloppet 2017 hittar du här

Vi i Finspångs AIK Friidrott välkomnar er till Kraftloppet 2017 som vi hoppas blir en löparfest för alla deltagare och övriga personer som är med på ett eller annat sätt.

Startkuvert med nummerlappar, ”växlingspinne” och övrig information hämtas ut på Finspångs AIK kansli på Grosvads IP fredag 25 augusti 12.00 till 19.00 eller lördag 26 augusti från 7.30 till 9.30.

Nummerlapp  ska bäras väl synlig på bröstet med rätt sträcknummer av varje enskild löpare.

Laguppställning ska varje lag ha fyllt i vid anmälan eller skickat in med mail till faik@finspang.mail.telia.com. Senast onsdag 23 augusti. Eventuella slutliga korrigeringar kan göras på tävlingsdagen före start, använd helst då det papper som vi lagt in i startkuvertet.

Banan markeras med vita linjer och pilar på marken och med små rödvita flaggor nedstuckna i marken eller blåvita/rödvita band. Det kommer finnas vägvakter där banan korsar vägar och där vi bedömt att vägvisare behövs för att säkert hitta rätt väg. Funktionärer har gula eller gröna västar.

Vägvakter/vägvisare har röda/orangea flaggor. Viktigt att ni följer pilarna och springer på trottoar där sådan finns och på vänster sida av vägen. På vår hemsida finns kartor för varje enskild sträcka och separat bilaga som kortfattat beskriver varje enskild sträcka.

Sträcka 1 kommer få en lite annorlunda sträckning mellan ca 2.5 km till 3 km löpning i den öppna ängsmiljön. Detta beror på att kor finns på annan plats i den stora hagen men vi kommer placera ut extra banvakter/vägvisare i den delen av banan. 

Tidtagning sker med hjälp av växlingspinne (standardtyp som används vid orienteringstävlingar) som finns i ert startkuvert. Mycket viktigt att stafettlagen stämplar vid varje växling och att ett pip hörs som bekräftar korrekt växling innan pinnen lämnas över till nästa löpare. Pinnen får inte bytas med annat lag under loppet och ska återlämnas till arrangören vid målgång. Ej återlämnad växlingspinne debiteras med 400 kronor i efterhand.

Växlingsstationerna har en ansvarig person som står i direkt kontakt med tävlingsledning och Röda Korset om olyckan skulle vara framme. Ta kontakt med denne vid behov eller om några incidenter inträffat. Varje växlingsstation har en växlingsfålla för inkommande och utgående löpare, respektera funktionärernas anvisningar vid dessa. Parkering kan ske i närheten av varje växlingsstation och du måste följa funktionärernas anvisningar om var du får parkera.

Växling till sträcka 9 och 10. De lag som inte kommit fram till växling efter sträcka 8 och 9 senast kl 15.20 kommer alla att tilldelas en extra växlingspinne för löpare på sträcka 9 respektive 10. Alla dessa löpare för sträcka 9 och 10 kommer starta gemensamt från Grosvad kl 15.30 för att springa sina respektive sträckor. Totaltiden för respektive lag kommer justeras så snart som möjligt efter alla målgångar och publiceras i den officiella resultatlistan på www.kraftloppet.se under Resultat.

Vätska och näring finns för alla löpare efter fullföljd sträcka. Detta består av vatten, sportdryck, kexchoklad och banan. Dessutom finns vatten och sportdryck uppställt ungefär mitt på alla sträckor längre än 7 km, d.v.s. sträckorna 3, 8 och 10.

Omklädning och dusch finns på Grosvads IP (vid start/mål och växling efter sträcka 2, 8, 9 och 10), Lotorps IP (växling efter sträcka 1) och i Grytgöl på Björkliden (växling efter sträcka 5).

Kiosk och matförsäljning finns enligt följande. Grosvads IP – kiosk och grill av hamburgare m.m.
Sonstorp och Grytgöl – kiosk.

Resultat kommer anslås på anslagstavla på Grosvads IP och på vår hemsida www.kraftloppet.se. ”Omstartande” lag som springer ut på sträcka 10 kl 15.30 kommer i resultatlistan placeras efter de lag som växlat där tidigare men placering räknas efter totaltiden. Vi kommer också  lägga ut preliminära resultat online efter varje växling på hemsidan www.kraftloppet.se under Preliminära Resultat.

Prisutdelning till de tre främsta lagen i varje klass.

Korta stafetten ca 12.30.

Långa stafetten Herrar och Mixed ca 15.00, Damer ca 16.00.

Utlottade priser  kommer att anslås i anslutning till sekreteriatet och delas ut där efter kl 10.
Om du behöver ytterligare information i förväg, kontakta vårt kansli på Finspångs AIK via telefon
0122-144 66 eller mail till faik@finspang.mail.telia.com.

Tävlingsledare Kraftloppet är Anders Oskarsson.