Sträckbeskrivning Kraftloppet Light

Sträcka 1, 2, 4 och 5
Starten för sträcka 1 sker i anslutning till löparbanorna på asfalten. Sträcka 2, 4 & 5 startar på löparbanorna i första kurvan. Bansträckningen går längs badhuset och ut genom staketet för att fortsätta på asfalt bakom Grosvadsskolan innan de viker ner mot frisbeegolfbanan, här blir underlaget grus i lätt nedförsbacke. Efter en knapp kilometer börjar det luta uppför och fortsätter så i ca 500 m och drygt 30 hm ska avverkas. Vid toppen av backen finns ett litet vindskydd. Sträckan 1 fortsätter rakt fram på flack grusväg i ca 400 m för att sedan göra en skarp vänstersväng in på ett småkuperat terrängspår tillbaka i riktning mot vindskyddet. Sträcka 2, 4 & 5 svänger vänster två gånger om i höjd med vindskyddet och ansluter till samma terrängspår som sträcka 1. Efter ca 1,5 km för sträcka 2, 4 & 5 (2,4 km str 1) blir det grusväg och efter en kortare backe uppför bär det rejält nedför. Ca 2 km (2,9 km str 1) in på sträckan kommer löparna till ett nytt vindskydd vid Kraftkärret. Här fortsätter sträck 2 & 4 rakt fram på grusvägen, passerar ett utegym och därefter in på stig. Efter ca 50 m är det avtag åt höger på nya stig och in igenom staketet till Arena Grosvad. Inne på området blir det löpning mellan ishallen och bandybanan, vänstersväng nerför en kort backe för att sedan svänga nästan 180 grader höger in på löparbanorna och sista biten in mot växlingen.
Sträcka 1 & 5 viker höger vid Kraftkärret och följer grusväg ca 600 m, svagt uppför. Därefter byts underlaget mot skogstig i en dryg kilometer, inledningsvis med banans nästa längsta stigning följt av småkuperad terräng innan det blir en brant utförsbacke ner mot utegymmet. Från utegymmet följer sträcka 1 & 5 samma väg in mot växling/mål som sträcka 2 & 4.

Sträcka 3
Sträckan inleder samma väg längs med badhuset som övriga sträckor men redan efter ca 100 m invid beachvolleyplanerna viker löparna vänster ut på gräset, först lite utför och sedan lite uppför mot staketet som ringar in Arena Grosvad. Bansträckningen följer staketet ända till kullen där konstsnöspåret passerar på vintern. På kullen görs en vid båge för att springa nedför och runda 11-manna fotbollsplanerna och komma in på löparbanorna på bortre raksträckan. Sträckans sista 300 m följer löparbanorna in till växling.